Loại tủ quần Ă¡o nĂ o phĂ¹ hợp vá»›i sinh viĂªn?

Những sinh viĂªn sống xa nhĂ  Ä‘a phần đều phải Ä‘i thuĂª phĂ²ng trọ, cĂ³ 2-3 người ở chung sẽ khiến khĂ´ng gian phĂ²ng cĂ ng trở nĂªn chật chá»™i hÆ¡n. Do Ä‘Ă³, khĂ´ng cĂ²n cĂ¡ch nĂ o khĂ¡c lĂ  phải tìm giải phĂ¡p hợp lĂ½ để khĂ´ng gian phĂ²ng trở nĂªn rá»™ng hÆ¡n, thoĂ¡ng Ä‘Ă£ng hÆ¡n bằng việc mua thĂªm tủ Ä‘á»±ng đồ dĂ¹ng.

Tuy nhiĂªn, nếu sá»­ dụng tủ gá»— thì nặng vĂ  đắt, khổ nhất lĂ  má»—i lần chuyển nhĂ . Tủ tĂ´n thì rẻ hÆ¡n nhÆ°ng cÅ©ng cồng kềnh vĂ  khĂ´ng đẹp. Tủ vải thì nhẹ, giĂ¡ thĂ nh rẻ, vận chuyển dá»… dĂ ng nhÆ°ng tuổi thọ khĂ´ng bền, chỉ chứa được quần Ă¡o lĂ  chĂ­nh.

Vậy chọn loại tủ nĂ o thì phĂ¹ hợp vá»›i sinh viĂªn?
Nếu bạn Ä‘á»±ng quĂ¡ nhiều đồ hay đồ quĂ¡ nặng thì chẳng mấy chốc chĂºng trở nĂªn sập sệ, xuống cấp hay gĂ£y hỏng. TĂ³m lại, loại tủ nĂ o cÅ©ng cĂ³ những mặt hạn chế nhất định về chi phĂ­, tĂ­nh thẩm mỹ vĂ  tĂ­nh linh hoạt.Vì Ä‘ang lĂ  sinh viĂªn Ä‘i thuĂª trọ, nhiều khi phải thay đổi chá»— ở liĂªn tục thì cĂ³ lẽ sá»­ dụng tủ nhá»±a ghĂ©p Ä‘a năng lĂ  giải phĂ¡p hợp lĂ½ nhất. Loại tủ nĂ y thĂ­ch hợp vá»›i cĂ¡c bạn sinh viĂªn thuĂª trọ, há»™ gia đình cĂ³ khĂ´ng gian sống nhỏ hẹp.
Má»™t bá»™ tủ nhá»±a ghĂ©p Ä‘a năng Ä‘ang được bĂ y bĂ¡n tại Little one Việt bao gồm thanh treo quần Ă¡o, miếng lắp rĂ¡p thĂ¢n tủ, miếng lắp cá»­a tủ, khá»›p rĂ¡p nối cĂ¡c há»™p tủ vá»›i nhau, 1 bĂºa gá»— để gõ cho khĂ­t cĂ¡c khá»›p nối, hÆ°á»›ng dẫn lắp ghĂ©p bằng tiếng Việt.
Những đặc Ä‘iểm của tủ nhá»±a ghĂ©p Ä‘a năng
Má»—i há»™p tủ cĂ³ kĂ­ch thÆ°á»›c phổ biến lĂ  35x35cm, loại nĂ y thường dĂ¹ng Ä‘á»±ng đồ cho trẻ em, cĂ²n nếu người lá»›n muốn tận dụng thay đổi kiểu dĂ¡ng tủ cho cĂ¡c nhu cầu khĂ¡c thì nĂªn lắp loại 35x45cm.
Tủ nhá»±a ghĂ©p Ä‘a năng được lắp bởi cĂ¡c miếng ghĂ©p lĂ m từ chất liệu nhá»±a PP cĂ³ Ä‘á»™ bền cÆ¡ học cao, khĂ´ng mĂ¹i, an toĂ n cho sức khỏe cả gia đình.
Trung bình má»—i tấm nhá»±a cĂ³ thể chịu được từ 10 - twelve kg, tuy nhiĂªn khi sá»­ dụng, bạn HÆ°Æ¡ng cần phĂ¢n bổ trọng lượng ở cĂ¡c tầng khĂ¡c nhau, nĂªn Æ°u tiĂªn để vật nặng ở dÆ°á»›i, vật nhẹ ở cĂ¡c tầng cao.
Khá»›p nối lắp ghĂ©p cĂ¡c Ă´ tủ vá»›i nhau cĂ³ hai mĂ u chủ đạo lĂ  Ä‘en vĂ  trắng, được lĂ m từ chất liệu nhá»±a ABS chống mĂ i mĂ²n.
Má»—i khá»›p nối đều cĂ³ tĂ¡m hÆ°á»›ng để nối cĂ¡c miếng ghĂ©p lại vá»›i nhau, giĂºp bạn HÆ°Æ¡ng cĂ³ thể sĂ¡ng tạo ra má»™t chiếc tủ Ä‘a năng tiết kiệm tối Ä‘a diện tĂ­ch căn phĂ²ng.
Bao quanh tấm nhá»±a lĂ  khung thĂ©p cứng, khĂ´ng gỉ, sÆ¡n tÄ©nh Ä‘iện, cĂ³ thể chịu lá»±c tốt, đặc biệt lĂ  cĂ³ Ä‘á»™ bền cao trong mĂ´i trường ẩm Æ°á»›t.
Nếu nhÆ° cĂ¡c loại tủ vải thĂ´ng thường khả năng chống nÆ°á»›c kĂ©m, dá»… bẩn vĂ  khĂ´ng dá»… lau chĂ¹i vệ sinh thì vá»›i tủ ghĂ©p Ä‘a năng, chỉ cần dĂ¹ng rẻ ẩm lau chĂ¹i here lĂ  sạch cĂ¡c vết bẩn.

Khi lắp rĂ¡p tủ, bạn cĂ³ thể thỏa sức sĂ¡ng tạo cĂ¡c kiểu tủ mĂ  mình thĂ­ch, khiến cho việc lắp rĂ¡p trở thĂ nh má»™t trĂ² chÆ¡i mang tĂ­nh thÆ° giĂ£n, thĂº vị nhÆ° Ä‘ang chÆ¡i xếp hình. Vá»›i diện tĂ­ch nhỏ nĂªn ghĂ©p thĂ nh tủ khối há»™p đứng.
TĂ¹y theo sở thĂ­ch, bạn cÅ©ng cĂ³ thể lắp tủ theo nhiều hÆ°á»›ng, đặt ngang, đặt dọc, đặt ngay sĂ¡t tường, gĂ³c phĂ²ng hoặc trở thĂ nh tủ Ä‘á»±ng hồ sÆ¡, tĂ i liệu rất đẹp mắt. NgoĂ i ra, cĂ³ thể ghĂ©p hình chữ L, chữ U. CĂ³ thể thĂ¡o rời cĂ¡c cá»­a tủ, để lĂ m kệ trang trĂ­, kệ để giĂ y sinh Ä‘á»™ng, thĂ¡o bỏ những vĂ¡ch dÆ°á»›i để treo đồ.Vá»›i thiết kế thĂ´ng minh nĂ y, việc lắp vĂ o hay thĂ¡o ra đều được thá»±c Helloện thủ cĂ´ng bằng tay, Ä‘Æ¡n giản, dá»… dĂ ng, nhanh chĂ³ng, gọn nhẹ. Khi khĂ´ng sá»­ dụng bạn HÆ°Æ¡ng cĂ³ thể thĂ¡o rời từng miếng ghĂ©p vĂ  cất Ä‘i.

Nếu cĂ³ hỏng hĂ³c má»™t bá»™ phận nĂ o cĂ³ thể mua thay thế tại Infant Việt vá»›i chi phĂ­ rẻ hÆ¡n rất nhiều so vá»›i việc thay má»™t chiếc tủ má»›i. hoặc nếu sau nĂ y muốn cÆ¡i ná»›i thĂªm diện tĂ­ch tủ, bạn chỉ cần mua thĂªm cĂ¡c miếng ghĂ©p cĂ³ cĂ¹ng kĂ­ch thÆ°á»›c ban đầu vĂ  dá»… dĂ ng lắp ghĂ©p thĂ nh má»™t chiếc tủ cĂ³ hình dĂ¡ng khĂ¡c, để lĂ m má»›i căn phĂ²ng của mình.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Loại tủ quần Ă¡o nĂ o phĂ¹ hợp vá»›i sinh viĂªn?”

Leave a Reply

Gravatar